ODRŽAN SPECWOGOV KAMP PREŽIVLJAVANJA

U organizaciji Specwoga, održao se "Kamp Seminar preživljavanja" sa temom OSNOVE PREŽIVLJAVANJA. Seminar se održavao 26-27.04.2008. na privatnom prirodnom terenu u okolici Zagreba. Vodio ga je Dean Rostohar, glavni Instruktor Specwoga, zajedno sa ostalim instruktorima Specwoga; Davorom, Ivicom, Markom i Matijom.

Zbog raznih obaveza Specwog jedno vrijeme nije održavao seminar ovakvog tipa. Stoga je Specwog odlučio da izvanredno napravi seminar preživljavanja u prirodi, za zainteresirane učesnike.
Modernizacijom cjelokupnog društva izgubili su se svi osječaji vezani uz prirodu. Čovjek je postao ovisan o modernim tehničkim dostignučima bez kojih više „ne može živjeti“, te zaboravio svoja iskonska umijeća i osjećaje.
Međutim kroz življenje čovjeka stalno se provlače potpuno iste potrebe. Od pračovjeka (Homosapiensa) pa do današnjeg modernog čovjeka, na zemlji postoje pet osnovnih potreba koje čovjek da bi preživio mora imati: sklonište, vatra, voda, hrana i oruđe/oružje.
Te potrebe postoje od pamtivjeka i postojat će do samog kraja čovječanstva. Stoga je vrlo važno znati napraviti i upotrijebiti te osnovne potrebe kako bismo preživjeli.
Koliko je važno znati preživjeti u ekstremnim uvjetima dokaz je da sve Specijalne postrojbe imaju obuku tog tipa u svojem usavršavanju. U ratnim uvjetima to se pokazalo i dokazalo bezbroj puta.
Stoga je na ovom seminaru Dean Rostohar sa ostalim instruktorima Specwoga podučavao svoja iskustva i neka od umijeća preživljavanja u prirodi kroz teoriju i praksu. Postoje dvije vrste preživljavanja u prirodi: Sa opremom i bez opreme. Instruktori seminara su na ovom seminaru pokazivati i podučavati oba načina.

Preživljavanje u ekstremnim uvjetima vrlo je važna vještina u obuci Specijalnih ali i ostalih postrojbi (zrakoplovstvo, mornarica). Tehnike preživljavanja pomažu i u situacijama, kada se osobe nađu u ekstremnim uvjetima a koje ne moraju imati direktno veze uz borbu sa napadačima.

Vještina preživljavanja u ekstremnim uvjetima uči se, proučava i uvježbava cijeli život. Možemo podijeliti preživljavanje na dvije vrste: preživljavanje u civilnim uvjetima, te preživljavanje u vojnim i borbenim uvjetima. Također možemo podijeliti preživljavanje na dva načina: preživljavanje sa dostupnom opremom i preživljavanje bez opreme. Civilno preživljavanje razlikuje se od vojnog po tome, što je cilj preživjeti i domoći se pomoći, odnosno da se osoba pronađe. U vojnom preživljavanju cilj je preživjeti, omogučiti da se obavi zadaća, a da nas se ne nađe, te se sigurno vratiti odnosno spasiti.

U vojnoj terminologiji američkih Specijalnih postrojbi koristi se naziv S.E.R.E. odnosno Survival-Evasion-Resistance-Escape za Preživljavanje-Izbjegavanje-Otpor-Bijeg. Stoga ekstremno preživljavanje ima mnogo različitih tema, nivoa i tehnika, koje se trebaju izučiti i uvježbati kako bi se uspješno moglo preživjeti u ekstremnim uvjetima, bez obzira da li nam je neprijatelj čovjek ili priroda.

Obuku ekstremnog tipa preživljavanja moraju proći pripadnici svih ozbiljnih Specijalnih postrojbi u svijetu i osnova je svake borbene obuke. Stoga je ovaj seminar bio pogodan za sve pripadnike službenih organizacija kao i za sve zainteresirane za načine preživljavanja i boravka u prirodi. Specwog konstatno radi na svom usavršavanju i uvježbava tehnike preživljavanja u prirodi, jer redovito provode svoju obuku u prirodi.

Seminar se održavao dva dana i jednu noć, a prisustvovalo mu je dvadeset učesnika (op. autora: to je inače veliki broj za ovakvu vrstu seminara, no zbog velike zainteresiranosti uzet je toliki broj učesnika) zainteresiranih za ovakvu vrstu obuke. Seminar se održavao u prirodnom okruženju na prostoru u blizini Zagreba po svim vremenskim uvjetima; kiši, suncu i hladnoći. Na ovom seminaru je podučavana, prezentirana i uvježbavana samo osnova tehnika preživljavanja, uz upotrebu opreme.

Seminar je bio koncipiran na način da su prvo instruktori pokazivali i objašnjavali tehnike, načine i principe tema preživljavanja, te su nakon toga učesnici seminara sami izvodili i pravili zadaće.

Po dolasku na mjesto održavanja seminara započelo se sa prvom temom. Prva tema bili su vrste i naćini pravljenja skloništa odnosno zaklona. Rostohar je prvo objasnio i pokazao nekoliko vrsta, načina i principa pravljenja zaklona, pa su nakon toga učesnici prionuli na izradu svojih zaklona u kojima će prebivati slijedeća dva dana. Izrada, način i svrha skloništa/zaklona zavisi od mnogih faktora.


Zaklon #1


Priprema


'A' zaklon

Nakon završetka izrađivanja skloništa, slijedeća tema je bila razna oprema i predmeti koji se koriste u tehnikama i taktikama preživljavanja. Rostohar je pokazao nekoliko različitih kompleta pribora koje koriste Specijalne postrojbe npr. Britanski SAS ili Njemački komandosi. Također je pokazao i objasnio osobni komplet pribora, koji se po nekim dodatnim predmetima razlikuje od uobičajenih pribora, a koje Specwog koristi u svojoj obuci i preživljavanjima. Svaki od tih predmeta Rostohar je podrobno objasnio i prikazao njegovu primjenu. Pribor za preživljavanje također zavisi i mora biti prilagođen vremenu i lokaciji u kojem se izvodi (pustinja, džungla, planina, šuma, stepa, jezero, rijeka, more...). Takav pribor može značiti veliku razliku između života i smrti u uvjetima preživljavanja.


Pokazivanje i objašnjavanje opreme

Nakon predavanja i prikazivanja pribora za preživljavanje, slijedeća tema koja se obrađivala su oruđa i oružja koja se koriste u preživljavanju. Oruđa pomažu u tehnikama preživljavanja, kako bi olakšala boravak u prirodi. Tako je prikazano kako se rade posude, žlice i vilice od drveta, te ostali pribor koji može pomoći u prirodi. Oružja su vrlo važna u prirodi. Oružja nam služe kako bi se zaštitili od mogućih napada divljih životinja, mogućih napadača, te za lov i pribavljanje hrane.


Oružje i oruđe


Oružje učesnika

Tako je Rostohar pokazao kako se izrađuje batina koja se koristi za udaranje i bacanje, te način na koji se baca. Također je izradio i prikazao kako se upotrebljavaju i nekoliko drugih vrsta oruđa i oružja kao npr. drvena zvijezda za bacanje, kamena sjekira, drvene osti, koplje sa oštricom, i objasnio načine izrade drugih vrsta oružja (luka, samostrijela). Nakon toga su učesnici seminara krenuli sa izradom svoje vrste oružja i oruđa za preživljavanje.


Način bacanja štapa

Poslije izrade oružja i oruđa, krenulo se na jednu od najvažnijih tema u prirodi, a to je ishrana. Učesnici seminara su učili kako oderati, očistiti i pripremiti hranu za prehranu u prirodi. (Mnogi danas misle da hrana "raste" samo u "Billi" ili "Konzumu" :-)). Čovjek u prirodi može preživjeti i po tri tjedna bez hrane, no hrana je važan faktor u preživljavanju, jer daje snagu i energiju organizmu. Stoga su Instruktori Specwoga pokazali kako oderati, očistiti i pripremiti meso za prehranu, te kako se radi ražanj. Isto tako su pokazali kako očistiti ribu i pripremiti za pečenje. Nakon toga su učesnici seminara također sami oderali, očistili i pripremali hranu za večeru.


Priprema hrane


Učesnici uče čistiti hranu


Čišćenje hrane


Pečenje hrane


Čišćenje ribe


Priprema ribe

Uz vatru dok se čekalo da se hrana pripremi i ispeče, učesnici seminara su izrađivali posude od drveta. Također su učili kako se štavi i suši koža životinje kako bi se iskoristila za tehnike preživljavanja (odjeća, obuća i sl.)
Nakon večere u kasnim noćnim satima krenulo se na spavanje, tu večer padala je kiša a noć je bila poprilično svježa i hladna.


Učesnici uče štavljenje kože


Učesnici uče praviti posude


Pravljenje posude


Gotova posuda

Drugi dan seminara osvanuo je vedar i sunčan. Kasnije je bilo sve sparnije. Stoga su učesnici dobili podrobne upute, kako se ponašati u takvim situacijama, kako nebi dehidrirali. Dehidracija je jedan od opasnijih problema, koji se mogu dogoditi u situacijama preživljavanja.

Zatim se krenulo na temu pronalaženja i hvatanja hrane. Zamke su jedan od čovjekovih najstarijih izuma, koje koristi za pribavljanje hrane ili za samozaštitu. Rostohar je objasnio učesnicima na šta sve moraju obratiti pažnju kada žele naći hranu. Tako je pokazao kako se traže i nalaze, te prate tragovi životinja koje mogu poslužiti za prehranu.


Instruktor pokazuje tragove

Nakon toga pokazao je nekoliko vrsta zamki za životinje i ptice, koje se koriste samo u situacijama kada nam je hrana neophodna za preživljavanje. Kod preživljavanja u prirodi važi pravilo za hranu: „Ako je ubijete morate je pojesti, morate je stvarno trebati da bi je ubili!“ U prirodi nikada ne ubijate životinje, ptice ili kukce osim ako vam je stvarno neophodno za hranu! Nakon prikazanih tehnika i principa pravljenja zamki, učesnici su u grupama krenuli raditi zamke, a instruktori su provjeravali da li one stvarno funkcioniraju.


Ojibway zamka


Priprema zamke


Pravljenje zamke

Rostohar je također pokazao i princip zamki koje se koriste u borbene svrhe za samozaštitu. Na ovom seminaru se nije išlo puno u detalje takvih zamki popularno zvanih „Booby traps“, niti je to bila tema ovog seminara. Zamke na seminaru su prikazane na način da se samo shvati princip njihovog rada i tehnika. Postoji mnogo različitih vrsta i tipova zamki.


Taktička zamka

Nakon vježbe sa zamkama, Rostohar je krenuo na učenje o paljenje vatre. Rostohar je već prethodni dan pokazao nekoliko načina paljenja vatre (pomoću kremena, pomoću željeza, pomoću kemikalija, itd), no taj dio je bio rezerviran za jedan od najstarih načina paljenja vatre pomoću luka. Rostohar je objasnio šta je sve potrebno za pripravak, te je pokazao kako se izvodi tehnika paljenja vatre pomoću luka.


Priprema materijala


Jedan od načina paljenja vatre

Postoji mnogo načina prikupljanja i filtriranja vode iz prirode. S obzirom na nedostatak vremena, nismo mogli prikazati i objasniti sve načine. Stoga je Rostohar pokazao kako se prikuplja voda pomoću najlonske vrečice i zelenila, gdje smo u dva sata pomoću kondenzacije prikupili oko dcl vode.


Jedan od načina sakupljanja vode

Jedan od važnijih dijelova opreme u prirodi, koja može puno pomoći kod preživljavanja, a koje je podučavao Rostohar, je i plastična vreća za smeće. Ona se može upotrijebiti na više načina. Može poslužiti kao madrac za spavanje u prirodi. Može se upotrijebiti kao kabanica protiv vjetra i kiše ili Ghilli (maskirno odijelo). Također nam može poslužiti kao ruksak za stvari, kao madrac za plutanje na vodi. Vreću za smeće možemo upotrijebiti i za priručni toalet, kada ne želimo ostavljati tragove za sobom. Vreća za smeće ima još puno različitih upotreba.

Neke od tehnika i principa koje smo planirali na ovom seminaru a koje se koriste za preživljavanje ili boravak u prirodi se nisu stigle napraviti. Na ovom seminaru su samo prikazane osnove nekih tema. Naravno svaka od tih tema može se proučavati zasebno, imaju jako puno varijacija i za svaku je potrebno mnogo vremena za usavršavanje. Tehnike, taktike i oprema zavise od raznih situacija i raznih podneblja u kojima se možemo naći. Zato se ekstremno preživljavanje uči, proučava i uvježbava duže vremena. Za to je potrebna praksa, a samo mašta je limit u tehnikama preživljavanja. Kroz čitav seminar posebna pažnja pridavala se očuvanje prirode i okoliša, te smo se nakon seminara potrudili sakriti sve naše tragove logora i boravka.


Učesnici
05 May by Specwog


 
 
Copyright Specwog - Sva prava pridržana